mind your step

Deze installatie gaat over tragedies die zich overal ter wereld afspelen als gevolg van menselijk onvermogen. Door krantenberichten uit hun context te halen, te isoleren en opnieuw te ensceneren, is een archetypisch beeld van anonieme slachtoffers ontstaan.

De 15 meter lange rij van 12 kruisvormen geeft het beeld een typografisch karakter. Als je het geheel van een afstand bekijkt, lijkt het beeld 3-dimensionaal. Van dichtbij zijn het grove pixels op een plat vlak.

De titel is ontleend aan de geluidsband op Schiphol.