tekenobjecten

Er is steeds een 2d beeld samengevoegd met een 3d element, zodanig dat er één samengesteld beeld ontstaat.